Mielenterveystaitoa työelämään – koulutusmalli TSR-hankkeena

Suomen mielenterveysseura ry on Työsuojelurahaston kanssa kehittänyt valmennusohjelman ”Työelämän mielenterveyden ensiapu TMTEA, jonka tarkoituksena on yksilöiden ja työyhteisöjen mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistaminen. Koulutuksen käytyään työntekijät ja esimiehet osaavat tunnistaa mielen hyvinvointiin liittyviä huolen aiheita ja kuormittavia tekijöitä.

Koulutuksen myötä työyhteisöissä käytetään mielenterveyttä ja jaksamista lisääviä keinoja ja tiedetään, mistä tarvittaessa saa apua. Koulutuksella pyritään vaikuttamaan myös mielenterveysongelmiin liittyviin negatiivisiin asenteisiin ja tiedon puutteeseen. Tavoitteena on myös tunnetaitojen ja myönteisen tunneilmapiirin lisääntyminen työyhteisöissä.

Hankkeessa koulutettiin aluksi ohjaajia, joilla oli jo mielenterveyden ensiapukoulutus. Mallia kehitettiin ja kokeiltiin seitsemässä koulutuksessa. Malli koostuu moduuleista 3,5 h:n, jotka on tarkoitettu eri intressiryhmille kuten työyhteisölle, esimiehille, HR-henkilöstölle, työsuojelu- ja luottamushenkilöstölle. Sisällöistä 60% on mielenterveyttä edistävää ja 40% mielenterveyden häiriöitä koskevaa tietoa.

Lisätietoa: TSR Hanke: 116412 Koulutus- tai oppimismenetelmä: Työelämän Mielenterveyden ensiapu -koulutus

#uutinen #työsuojelurahasto #tsr