Työturvallisuuslaki 15 vuoden ikään

Työturvallisuuslain nykyisen version voimaantulosta tuli tämän vuoden alusta kuluneeksi 15 vuotta. Leikillisesti voisi sanoa, että laki tuli syyntakeiseksi ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Edellinen laki täyttäisi vuoden päästä 60 vuotta. Nykyisen lain uudistamiselle ei siten ole suuria paineita. Sitä on päivitetty harvakseltaan, usein muusta lainsäädännöstä johtuen. Viimeisin uudistus toi mukanaan 40a-pykälän, jossa säädetään biologisille tekijöille altistuneiden luetteloinnista. Linkki pykälään.

Vuoden 2002 lakiin tuli monia uusia sisältöjä. Erittäin tervetullut oli säännös työkalusta ja menettelytavasta, jonka avulla lain velvoitteet kyetään hoitamaan. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on juuri sellainen. EU-tason määräyksissä ns. riskien arviointi oli jo olemassa, joka nyt saatiin kansalliseen säädökseen.

Uusina asioina kirjattiin myös häirintä ja väkivallan uhka, jotka olivat tulleet ajankohtaisiksi lain valmistelun aikaan. Työnantajan vastuut, velvoitteet sekä esimiesten toimintaedellytykset säädettiin nyt selkeämmin. Myös työntekijän vastuullisuus ja aktiivisuus määriteltiin erääksi työsuojeluyhteistyön perustaksi.

15-vuotispäivää tullaan kaiketi viettämään työn merkeissä. Merkkipaalu antaa kuitenkin aihetta pysähtyä työpaikoilla arvioimaan, miten hyvin turvallisuutta on onnistuttu edistämään lain hengessä.

#työturvallisuus #laki #uutinen